Общо събрание 2021

Управителният съвет на Сдружение „Българско ски - училище”,Още информация...

Общо събрание 2020

Управителният съвет на Сдружение „Българско ски - училище”, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 2 от устава на Сдружението, свиква редовно общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 12 септември 2020 г. от 10.30 ч. в административната сграда на Национална спортна академия „Васил Левски“ в гр. София, ж.к. „Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, при следния дневен ред:


Посещение на Президента и Генералният секретар на ИНТЕРСКИ в България

От 21 до 23 юни 2012 г. в България пристигна Президентът на Международната Асоциация на ски учителите (ИНТЕРСКИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ)– г-н Ерих Мелмър и Генералният и секретар – г-н Петер Мол.Визитата бе по повод кандидатурата на Сдружение „Българско ски училище” и к.к Пампорово за домакин на Интерски Конгрес 2019г. Бяха инспектирани възможностите на к.к Пампорово за домакинство на форум от такова ниво – инфраструктура - писти, лифтове и други съоръжения за зимен туризъм, конгресни зали, места за настаняване.
По време на визитата г-н Мелмър и г-н Мол се срещнаха с г-жа Цветелина Бориславова, Министър Свилен Нейков, Зам.министърът Иво Маринов и Ректора на Национална спортна академия доц. Пенчо Гешев, както и с кметовете на гр.Смолян и гр. Чепеларе.
На всички проведени срещи бе потвърдено желанието и подкрепата на държавата, собствениците на курорта и местната власт, к.к. Пампорово да бъде домакин на Интерски Конгрес. По време на срещите бе коментирано и предстоящото домакинство на курота на Световно първенство на ISIA през 2013г.

Пресконференция на Сдружение „Българско ски училище”

Пресконференция на Сдружение „Българско ски училище”
Българската ски-федерация се опитва да наложи контрол върху ски-училищата

организатор:    
професионално сдружение „Българско ски училище”

     „Българско ски училище” e национално професионално сдружение на ски инструкторите и ски училищата в Република България. В сдружението членуват 48 ски училища- на практика всички училища, предоставящи услуга „обучение по ски и сноуборд”. Сдружението е член  на Международната асоциация на ски учителите /INTERSKI/ и Международната асоциация на професионалните ски учители /ISIA/. „Българско ски училище” е единствената организация, която е създала и прилага повече от 20 години учебна методика и която е разработила и прилага повече от 20 години учебно- методическа програма за подготовка, квалификация и преквалификация на ски/ сноуборд учители. Всички учебни програми и квалификационни изисквания са разработени в тясно сътрудничество и съгласуване с катедра „Снежни спортове” към Националната спортна академия /НСА/. Учебната методика, степента на придобити знания и умения са изцяло съобразени с изискванията на Международната асоциация на професионалните ски учители /ISIA/ - организация, чиято квалификационна програма е призната и  възприета във 27 страни от ЕС и още 11 държави. Съответствието на учебните програми е установено още през 2001г., когато „Българско ски училище” е прието за член на тази асоциация, като на сдружението е дадено право да провежда курсове за придобиване на най- високото международно квалификационно ниво- „ISIA ски инструктор”. В съответсвие с професионалния принцип на който е учредено сдружението „Българско ски училище” има за своя първостепенна задача защита на професионалните права на своите членове, както и защита на конституционното право на труд и на независима стопанска инициатива.