Контакти

София, 1172
бул.”Никола Габровски”1
южни трибуни на басейн „Диана”
тел/факс: + 359 2 962 8334
e-mail:mail@bgskischool.com

В момента офисът на Сдружението работи на ул."Гургулят"1
/Сградата на Национална Спортна Академия/
етаж 4, стая 1