ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКО СКИ- УЧИЛИЩЕ”

  1. ЗАДАЧИ ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ СКИ- УЧИЛИЩА

Чл.1 Основна задача на ски-училищата е да обхванат максимален брой деца, младежи и възрастни в системни занимания по ски с оглед тяхното физическо и психическо развитие и укрепване.

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКО СКИ-УЧИЛИЩЕ”

Раздел I. СТАТУТ

          Член 1. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКО СКИ УЧИЛИЩЕ” е независимо доброволно сдружение на ски-училищата и ски- учителите в Република България, които осъществяват дейности по обучение по ски и други снежни спортове, които признават настоящия устав.