доц. Петър Янков е новият вицепрезидент на ИНТЕРСКИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

(25.03.2022г. - 31.12.2022г.)

На Общото събрание на ИНТЕРСКИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, проведено на 24 март 2022г в Леви, Финландия делегате гласуваха за нов Президиум. 

За Президент на Интерски бе избран американецът Ерик Шекълтън, а за вицепрезиденти доц. Петър Янков и Щефан Кан от Швейцария

Изборът на доц. Янков за престижната позиция е признание за работата и постиженията на организацията на българските учители по снежни спортове.

Запиши се