Курс за начално ниво учители по ски и сноуборд

 

Сдружение "Българско ски училище" ще проведе курсове за  учители по ски и сноуборд клас А с начална дата 4 декември 2023г.

 

 

 

Семинар ISIA ноември 2023г

Уважаеми колеги,

На 15 ноември 2023г  от 17.00 часа Сдружение "Българско ски училище" ще проведе on-line семинар за учители с ISIA.

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 30 юни 2023

ПОКАНА

 

 

Управителният съвет на Сдружение „Българско ски - училище”, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 2 от устава на Сдружението, свиква редовно общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 30 юни 2023 г. от 14.00 ч. в административната сграда на Национална спортна академия „Васил Левски“ в гр. София, ж.к. „Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Сдружението и на отчета за дейността на Управителния съвет през 2022 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2022 г.

3. Приемане на бюджет за 2024 г.

4. Избор на Председател на сдружението

5. Разни

Поканват се всички членове на Сдружението да присъстват лично или чрез упълномощени представители с писмено пълномощно /в случай, че съответният представител не се представлява на събранието от лицето, което го представлява по закон/.

Регистрацията на членовете и техните представители ще започне в 13.30 часа и ще приключи в 14.00 часа. При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден от 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове или техни представители.

 

 

                                    Председател на УС,

 

         Петър Янков

37мо Републиканско първенство на ски и сноуборд учителите от 05 април до 07 април 2023

І Цели и задачи

Да продължи традицията, да се популяризира дейността на ски- училищата в България и утвърждава авторитета на ски и сноуборд учителите.

ІІ. Организатори

Сдружение “Българско ски-училище и ски-училищата от к.к. Пампорово.

ІІІ. Дисциплини

Републиканското първенство ще се проведе по:

  1. Ски и сноуборд гигантски слалом мъже и жени-един манш
  2. Щафета
  3. Демо-тимове

ІV. Време и място

Състезанията ще се проведат в к.к Пампорово на 06 април и 07 април 2023 год., съгласно приложената към тази Наредба програма

Курсове преквалификации март 2023г.

Уважаеми членове,

Сдружение "Българско ски училище" ще проведе курсове за преквалификация както следва:

Курсове за ски и сноуборд учители клас "А" декември 2022г

Сдружение " Българско ски училище" ще проведе курсове за ски и сноуборд учители клас "А" през м. декември 2022г, както следва:

Променено работно време на офиса

Уважаеми колеги,

В периода 24-26 октомври 2022г офисът на Сдружението ще работи от 15.00 до 17.00 часа.

Семинар ISIA 12 април 2022г

Уважаеми колеги,

На 12 април 2022г ще се проведе семинар ISIA

Курс за преквалификация за ски и сноуборд учители - к.к Пампорово

Уважаеми колеги,

Сдружение "Българско ски училище" ще проведе курсове за преквалификация на ски и сноуборд учители както следва:

 

Балканска ски конференция

Уважаеми колеги,
В периода 13-17 март 2022г Сдружение "Българско ски училище" и к.к Пампорово ще бъдат домакини на четвъртото издание на Балканска ски конференция.