Конспект за провеждане на изпит за ски-учители клас А

 

Теория

І. История и култура на снежните спортове

 1. Етапи в историческото развитие на скиорството -2 часа
 2. Ските и обучението по ски в България - 2 часа

ІІ. Педагогика

 1. Методи на обучение в ските - 1 час
 2. Педагогически принципи и тяхното приложение в обучението по ски  2 часа
 3. Изграждане на двигателния навик – етапи - 2 часа
 4. Структура и особености на урока по ски - 1 час
 5. Възрастови и полови характиристики при ски обучението - 2 часа

ІІІ. Сигурност и безопасност на пистата

 1. Специфични особености на обучението в зимни спортове, свързани с климатичните и метеорологични фактори и работата с деца. - 4 часа
 2. Поведение на ски учителя при инцидент. Медицински познания, свързани със наранавяният при каране на ски. - 4 часа
 3. Безопасно поведение на пистата. ФИС правила. - 4 часа

ІV. Туристически маркетинг. Комуникация

 1. Нормативна база на туризма - 2 часа
 2. Категоризация на пистите - 4 часа
 3. Етически правила при работа с туристи. - 2 часа

V. Екология

 1. Правила отнасящи се до природата и околната среда, флора и фауна. - 2часа

VІ. Екипировка

 1. Ски обувки – подбор и нагласа 1 час
 2. Ски автомати – подбор и нагласа 1час

 

VІІ. Техника

 1. Терминология и структура на завоите - 1 час
 2. Анализ на ски уменията – стойка, равновеси, телодържание, облекчаване, обременяване, насочване, презакантване и прехвърляне на тежест. - 3часа
 3. Техника и методика на преподаване на елементите от право спускане до завой с успоредни ски - 15часа                                                              

Практически

 1. Право спускане - 8 часа
 2. Снежно рало (видове) - 6 часа
 3. Дъга със снежно рало - 8 часа
 4. Диагонално спускане - 6 часа
 5. Свличане (видове) - 12 часа
 6. Основен завой груба форма - 4 часа
 7. Основен завой финна форма - 8 часа
 8. Завой с опора на горна ска - 8 часа
 9. Завой към склона - 6 часа
 10. Завой с успоредни ски - 14 часа
 11. Безопасност и първа помощ - 8 часа
 12. Водене на урок по ски (методика на преподаване) - 19 часа

Цели на нивото:

 1. Интегриране на кандидатите в историята и културата на снежните спортове
 2. Придобиване на специални педагогически знания за преподаване на ски
 3. Придобиване на минимум компетенция за безопасност в обучението по ски
 4. Адаптиране към екипировката и терена
 5. Изграждане на основни ски умения за стойка, телодържание и равновесие
 6. Рзвиване на умения за контролиране на скоростта и промяна на посоката на сини и червени писти.

Изпити:

 1. Практически – демонстрация на десетте елемента от право спускане до завой с успоредни ски
 2. Теория – два въпроса : първият от І до VІ модул и един въпрос от модул VІІ
 3. Разработване на план конспект за провеждане на урок по ски (по предварително зададена тема)

 

Учебна програма за преквалификация от клас А в клас В ски

І.Педагогика

 1. Принципи на обучението - 1 час
 2. Поведение на ски учителя пред туристите (етика) - 1 час

Учебна програма за преквалификация от клас В в клас С ски ISIA марка

І История и култура на снежните спортове

Еволюция на обучението по ски. История на Интерски - 1 часа