Конспект за провеждане на изпит за ски-учители клас А

І. История и култура на снежните спортове

  1. Етапи в историческото развитие на скиорството -2 часа
  2. Ските и обучението по ски в България - 2 часа

Учебна програма за преквалификация от клас А в клас В ски

І.Педагогика

  1. Принципи на обучението - 1 час
  2. Поведение на ски учителя пред туристите (етика) - 1 час

Учебна програма за преквалификация от клас В в клас С ски ISIA марка

І История и култура на снежните спортове

Еволюция на обучението по ски. История на Интерски - 1 часа